In acest domeniu al serviicilor strict consultative, oferim clienţilor suport pentru decizii strategice, fie că este vorba de reorganizarea actualei infrastructuri IT, sau de luarea în considerare a implementării unor tehnologii complet noi.
Un lucru de la sine înţeles îl reprezintă faptul că se ţine cont de „best practices" şi metodologii, ca de ex. ITIL sau COBIT.

In caz de nevoie, putem oferi şi o analiză a proceselor de întreprindere şi definirea cerinţelor pentru un suport IT optim al acestor procese. Proiectul poate ajunge la recomandarea de reingeneering a proceselor sau outsourcing IT ca întreg.

In funcţie de comandă şi de amploarea serviciilor, realizăm aceste proiecte tipice într-un orizont de timp de la câteva sâptămâni, până la câteva luni.

Rezultatul îl reprezintă documentele (inclusiv descrierea de bază a soluţiei corespunzătoare ca bază pentru licitaţie sau pentru pregătirea proiectului), însoţite de workshopuri, în care soluţiile constatate şi propuse sunt discutate în detaliu cu toate persoanele interesate de la clientul nostru.

 

Liste de produse de descărcat


sova