• HARTMANN-RICO, a.s.
 • Creditreform International e.V.
 • AGC Group
 • Agrofert Holding, a.s.
 • Creditreform International e.V.
 • Czech Aeroholding, a.s.
 • DHL Solution s.r.o.
 • Fatra, a.s.
 • ITT Holding Czech Republic s.r.o.
 • J C Bamford Excavators Ltd
 • Karlovarské minerální vody, a.s. (Apele minerale din Karlsbad)
 • Mitas a.s.; ČR, USA
 • Otto Bock ČR s.r.o
 • Pražská vodohospodářská společnost, a.s. (Compania Managementul Apelor Praga)
 • PRECIOSA Group
 • Saller Group (Sallerova výstavba, spol. s.r.o. – Construcţii Saller)
 • Slovak Telekom, a.s. (Rep. Slovacă)
 • ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
 • Veolia Voda Česká republika, a.s. (Apa Republicii Cehe) 
 • NH - TRANS, SE