• Česká národní zdravotní pojišťovna, a.s (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate)
  • Česká pojišťovna, a.s. (Casa Cehă de Asigurări)
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (Casa Industrială de Asigurări de Sănătate)
  • Česká spořitelna, a.s. (Casa Cehă de Economii)
  • Komerční banka, a.s.
  • Compania de asigurari Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
  • SAZKA, a.s.
  • Volksbank CZ, a.s.
  • Volopich, Tomšíček & spol., birou de avocatură
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului de Interne a Republicii Cehe)