• Grupul ČEZ, Republica Cehă, Bulgaria, România, Albania
 • Grupul E.ON
 • Grupul RWE
 • NET4GAS, s.r.o.
 • Bratislavská teplárenská, a.s. (Centrala de termoficare Bratislava)
 • Plzeňská energetika a.s. (Energetica Pilzen)
 • Pražská teplárenská, a.s. (Centrala termică din Praga)
 • Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
 • Stredoslovenská energetika, a.s. (Energetica din Slovacia Centrală)
 • Teplárna Strakonice, a.s. (Centrala de termoficare Strakonice)
 • United Energy, a.s.
 • Veolia Voda Česká republika, a.s.
 • Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, Černá Hora