• Fakultní nemocnice Plzeň (Spitalul Universitr din Pilzen)
  • Léčiva, a.s.
  • Zentiva Group, a.s.