Referinţe


 

 • Universitatea tehnică din Praga – Facultatea de Construcţii
 • Universitatea Cehă de Vest, de la Pilzen
 • BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
 • VŠB - Technical University of Ostrava
 • Fakultní nemocnice Plzeň (Spitalul Universitr din Pilzen)
 • Léčiva, a.s.
 • Zentiva Group, a.s. 

 

 • Česká národní banka (Banca Naţională Cehă)
 • Imprimeria de stat - Státní tiskárna cenin, întreprinderea de stat
 • Republica Cehă – Ministerul Transporturilor
 • Republica Cehă – Ministerul Finanţe
 • Republica Cehă – Ministerul de Interne
 • Republica Cehă – Ministerul Sănătăţe
 • Magistrát hlavního města Praha
 • Sectorul Praha 1
 • Oraşul Boskovice
 • Oraşul Rokycany
 • Oraşul Sokolov
 • Oraşul Žďár nad Sázavou
 • Regiunea Pilzen
 • Státní správa hmotných rezerv (Administraţia de Stat a Rezervelor Materiale)
 • Fondul de Stat de Intervenţii pentru Agricultură
 • Česká inspekce životního prostředí
 • Municipiul Brno
 • Municipiul Liberec
 • Municipiul Olomouc
 • Municipiul Pilzen 

Citește mai departe...

 • CESNET, z. s. p. o.
 • Grupul ČEZ, Republica Cehă, Bulgaria, România, Albania
 • Grupul E.ON
 • Grupul RWE
 • NET4GAS, s.r.o.
 • Bratislavská teplárenská, a.s. (Centrala de termoficare Bratislava)
 • Plzeňská energetika a.s. (Energetica Pilzen)
 • Pražská teplárenská, a.s. (Centrala termică din Praga)
 • Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
 • Stredoslovenská energetika, a.s. (Energetica din Slovacia Centrală)
 • Teplárna Strakonice, a.s. (Centrala de termoficare Strakonice)
 • United Energy, a.s.
 • Veolia Voda Česká republika, a.s.
 • Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, Černá Hora

Citește mai departe...

 • Telefónica Czech Republic, a.s.
 • T-Mobile Czech Republic, a.s.
 • Český telekomunikační úřad (Autoritate Cehă de Telecomunicaţii)
 • OVA!!!CLOUD.net a.s.
 • Ovanet a.s.
 • Slovak Telekom, a.s.

Citește mai departe...

 • HARTMANN-RICO, a.s.
 • Creditreform International e.V.
 • AGC Group
 • Agrofert Holding, a.s.
 • Creditreform International e.V.
 • Czech Aeroholding, a.s.
 • DHL Solution s.r.o.
 • Fatra, a.s.
 • ITT Holding Czech Republic s.r.o.
 • J C Bamford Excavators Ltd
 • Karlovarské minerální vody, a.s. (Apele minerale din Karlsbad)
 • Mitas a.s.; ČR, USA
 • Otto Bock ČR s.r.o
 • Pražská vodohospodářská společnost, a.s. (Compania Managementul Apelor Praga)
 • PRECIOSA Group
 • Saller Group (Sallerova výstavba, spol. s.r.o. – Construcţii Saller)
 • Slovak Telekom, a.s. (Rep. Slovacă)
 • ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
 • Veolia Voda Česká republika, a.s. (Apa Republicii Cehe) 
 • NH - TRANS, SE

Citește mai departe...

 • Česká národní zdravotní pojišťovna, a.s (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate)
 • Česká pojišťovna, a.s. (Casa Cehă de Asigurări)
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (Casa Industrială de Asigurări de Sănătate)
 • Česká spořitelna, a.s. (Casa Cehă de Economii)
 • Komerční banka, a.s.
 • Compania de asigurari Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • SAZKA, a.s.
 • Volksbank CZ, a.s.
 • Volopich, Tomšíček & spol., birou de avocatură
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului de Interne a Republicii Cehe)

Citește mai departe...