Soluţii mobile

Datorită experienţei noastre şi competenţei în domeniul marilor soluţii, suntem capabili să proiectăm şi să realizăm aplicaţii mobile, care profită la maxim din integrarea cu sistemele întreprinderilor şi care dispun de o asigurare de calitate. Suntem capabili să asigurăm soluţii la cheie pentru firma sau pentru clienţii dumneavoastră, acoperim orice parte a ciclului de viaţă al aplicaţiilor, inclusiv implementarea sistemelor pentru administrarea echipamentelor mobile (MDM) aplicate în interiorul întreprinderii.hejno