Sisteme pentru comunicare online

Prin intermediul acestui joint venture al nostru cu partnerul, dispunem de o soluţie pentru comunicarea online – platforma ONIF. Este vorba despre o soluţie modulară proprie, capabilă să acopere o scală largă de contexte de comunicare – comunicare directă online (Audio/Video/Text), şcolarizări şi seminarii online, schimb şi împărtăşire de documente/calculatoare, inclusiv colaborare în grup, comunicare prin intermediul echipamentelor mobile, integrare perfectă în soluţii portal, soluţii pentru Web call center, mai departe sistemul poate fi introdus de ex. ca SW de deservire pentru chioşcuri cu autoservire. Sistemul poate fi implementat în infrastructura clientului la fel ca şi forma de servicii oferite de el – SaaS (Software as a Service).

Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul partenerului nostru joint-venture iCORD LC.hejno