Sisteme informaţionale geografice

In domeniul sistemelor informaţionale geografice (GIS) oferim servicii de consultanţă şi realizăm implementarea sistemelor bazate pe platforma ArcGIS de la societatea Esri şi eventual, pe suprastructura ArcFM Solution (producător Telvent) destinată societăţilor de utilităţi. Pentru aceste tehnologii am elaborat şi câteva aplicaţii proprii. La implementarea sistemelor la utilităţi, oferim servicii de consultanţă în domeniul proceselor de business.

Avem, de asemenea, experienţă cu realizarea integrării sistemelor GIS la alte sisteme ale companiei. Pentru atingerea celui mai înalt grad de standardizare a interfeţei, am creat produsul Data Communication Server (DCS) destinat unei integrări ample între sistemele marilor clienţi, cu transferul unui mare volum de date.


 


In societăţile utilitare sistemul GIS este o evidenţă primară a datelor despre reţele şi, în acelaşi timp, o sursă de astfel de date pentru celelalte sisteme de întreprindere. Pentru obţinerea unui grad cât mai mare de standardizare a interfeţei, am dezvoltat produsul Data Communication Server (DCS) destinat integrării ample între sistemele marilor societăţi utilizatoare, cu pretenţii pentru transferul unui volum mare de date.

Citește mai departe...

Tot în domeniul GIS se impune trendul actual de transfer a unei cantităţi din ce în ce mai mari de funcţionalităţi în aplicaţiile web. Clientul GIS web elaborat de noi se bazează pe tehnologia Esri ArcGIS Server şi foloseşte serviciile ei. Aplicaţia conţine funcţia obişnuită de hartă, permite crearea de întrebări, selecţii şi localizări ale elementelor şi oferă şi funcţionalităţi avansate, cum ar fi funcţia de trasare, editarea datelor, sarcini dinamice bazate pe o temă şi altele.

Citește mai departe...

Soluţia mobilă permite vizualizarea, căutarea, localizarea şi, de asemenea, crearea şi editarea de date în teren. In cazurile în care este posibilă cuplarea la date, datele pot fi imediat sincronizate cu cele din baza centrală de date geografice. La clientul mobil este importantă nu numai obţinerea şi prelucrarea rapidă a datelor, dar şi manipularea simplă şi intuitivă a aparatului chiar şi în condiţii de teren dificil.

Citește mai departe...

Instrumentele noastre ajută la soluţionarea eficientă a calităţii datelor în baza de date geografice a societăţii. Aplicaţia care permite rularea unor sarcini analitice şi de editare specializate a fost elaborată drept o suprastructură funcţională a produsului Esri ArcGIS Desktop şi se compune dintr-un set de instrumente pentru editarea avansată a datelor geometrice GIS. Cu ajutorul lor se poate efectua editarea automatizată a datelor în baza de date geografice, în baza datelor de intrare salvate de ex. în fişiere xml. Un alt set de instrumente serveşte la efectuarea analizei erorilor, urmată de corectarea ulterioară a datelor care formează o reţea geometrică în baza de date geografice.

Citește mai departe...


rys