Managementul de proiect

In perioada actuală, managementul de proiect este adesea citat, iar ca proiect este definită o serie întreagă de acţiuni şi activităţi. Dar managementul cu succes al proiectului este o disciplină ce necesită o serie de experienţe şi cunoştinţe practice ale metodicilor,metodelor şi modurilor lor de utilizare. Şi aici, ca şi în orice alt domeniu, este valabil principiul a înainta doar intuitiv, poate fi foarte riscant.

Metodologia managementului de proiect a societăţii Pontech îşi are rădăcinile în două puncte de reper de bază şi anume:

  • în cunoaşterea metodologiilor internaţionale verificate şi standardizate ale organizaţiilor profesionale (IPMA, PMI), a metodelor (PRINCE 2) şi normelor recunoscute (ISO 10006, ISO 21500)
  • în aplicaţia experienţelor şi a metodelor de management de proiect verificate, care reies din practica îndelungată a managerilor de proiect şi dintr-o serie de proiecte realizate la importante instituţii sau societăţi

Scopul nostru este acela de a găsi împreună cu clientul o metodă optimă şi un mod de a include managementul de proiect în practica zilnică a societăţii, nu numai în planul practic, dar şi implementarea managementului de proiect drept instrument fundamental de gestionare a modificărilor şi drept unul dintre stâlpii conducerii strategice a instituţiei, sau a societăţii respective.


 


Procesul introducerii metodologiilor este întotdeauna în legătură cu un context mult mai larg al managementului de proiect şi al culturii de proiect a organizaţiei. De aceea, în mod tipic se efectuează următorii paşi treptaţi:

Citește mai departe...

Pentru managementul de proiecte este un lucru obişnuit utilizarea instrumentelor de software, care au diferite funcţii, conform nevoilor fiecărui client şi proiect în parte. Instrumentele sunt de la cele mai simple, care permit doar simpla evidenţă a proiectelor, până la instrumente care înlesnesc crearea unor ieşiri şi instrumente tipice de proiect (diagrama Gantt, WBS etc.), până la cele mai complexe sisteme de tipul EPM (Enterprise Project Management). Acestea pot fi independente, sau componente ale sistemului de planificare şi gestionare a resurselor (ERP) şi conţin funcţia de coordonare a ansamblului de proiecte, management a riscurilor, planificare financiară, planificare şi optimizare a capacităţilor şi altele.

Citește mai departe...

Managementul de proiecte la client cuprinde o gamă largă de activităţi, de la managementul complet de proiect „la cheie" până la preluarea unui actual proiect, suportul acordat şi îndrumarea metodologică a managerului de proiect al clientului, conectarea la biroul de proiect al clientului, până la auditul proiectului/proiectelor sau acţionarea ca observator independent al proiectului, pentru asigurarea calităţii corespunzătoare a managementului de proiect.

Citește mai departe...


sova