Administrarea, stocarea şi arhivarea datelor

Odată cu rapida dezvoltare a tehnologiilor ICT, cu cerinţele crescânde referitoare la randamentul prelucrării datelor şi la cantitatea de date transferate, cu cerinţele ridicate asupra accesibilităţii lor permanente, iau naştere baze centrale de salvare a datelor (CDÚ). Astăzi, ele reprezintă o componentă necesară a sistemelor de calcul. Bazele centrale de salvare a datelor se dezvoltă în aşa-zisele clouduri – private şi publice şi duc la apariţia unui nou val de marketing, denumit de toţi producătorii „Big Data".

Societatea Pontech este un partener serios pentru clienţii săi şi la proiectarea şi realizarea bazelor de salvare a datelor compară cerinţele referitoare la capacitate, randamentul, modul de utilizare, stabilitatea şi accesibilitatea, împreună cu alţi factori, cu tehnologiile accesibile. Intotdeauna încercăm să alegem pentru dumneavoastră cea mai bună şi mai eficientă soluţie, în baza nevoilor dumneavoastră.

Bazele centrale de salvare a datelor corespunzător proiectate devin „o soluţie deschisă", la care este posibilă:

  • o mai bună împărţire a spaţiului în funcţie de nevoile actuale de capacitate şi randament pentru datele primare şi cele de arhivă
  • optimizarea utilizării capacităţii şi sporirea ei în funcţie de nevoi
  • asigurarea unei complete redundanţe a tuturor componentelor, cu posibilitatea migrării şi deduplicării datelor
  • simplificarea şi centralizarea administraţiei bazei centrale de stocare a datelor

Soluția va oferi în următoarele domenii:

  • Baza centrală de salvare a datelor
  • Salvarea şi migrarea datelor
  • Stocarea, urmată de reînnoirea sistemului
  • Arhivarea datelor (inclusiv arhivarea îndelungată)
  • Salvarea şi arhivarea volumelor mari de date
  • Analize


vino