Odată cu rapida dezvoltare a tehnologiilor ICT, cu cerinţele crescânde referitoare la randamentul prelucrării datelor şi la cantitatea de date transferate, cu cerinţele ridicate asupra accesibilităţii lor permanente, iau naştere baze centrale de salvare a datelor (CDÚ). Astăzi, ele reprezintă o componentă necesară a sistemelor de calcul. Bazele centrale de salvare a datelor se dezvoltă în aşa-zisele clouduri – private şi publice şi duc la apariţia unui nou val de marketing, denumit de toţi producătorii „Big Data".

Societatea Pontech este un partener serios pentru clienţii săi şi la proiectarea şi realizarea bazelor de salvare a datelor compară cerinţele referitoare la capacitate, randamentul, modul de utilizare, stabilitatea şi accesibilitatea, împreună cu alţi factori, cu tehnologiile accesibile. Intotdeauna încercăm să alegem pentru dumneavoastră cea mai bună şi mai eficientă soluţie, în baza nevoilor dumneavoastră.

Bazele centrale de salvare a datelor corespunzător proiectate devin „o soluţie deschisă", la care este posibilă:

 • o mai bună împărţire a spaţiului în funcţie de nevoile actuale de capacitate şi randament pentru datele primare şi cele de arhivă
 • optimizarea utilizării capacităţii şi sporirea ei în funcţie de nevoi
 • asigurarea unei complete redundanţe a tuturor componentelor, cu posibilitatea migrării şi deduplicării datelor
 • simplificarea şi centralizarea administraţiei bazei centrale de stocare a datelor

Soluția va oferi în următoarele domenii:

 • Baza centrală de salvare a datelor
 • Salvarea şi migrarea datelor
 • Stocarea, urmată de reînnoirea sistemului
 • Arhivarea datelor (inclusiv arhivarea îndelungată)
 • Salvarea şi arhivarea volumelor mari de date
 • Analize

Citește mai departe:

La majoritatea covârşitoare a băncilor comerciale de astăzi, oferta a cel puţin câtorva tipuri de carduri de plată, reprezintă o componentă a portofoliului standard de produs. Pontech se specializează în Card Management System al cardului Card Suite, inclusiv în toate celelalte suprastructuri modulare ale sistemului. Card Suite este o soluţie complexă, autorizată de asociaţiile internaţionale şi care oferă un standard tehnologic excepţional şi confort de utilizare. Indeplineşte cerinţele stricte pentru securitatea tranzacţiilor.

End-to-end sistemul Card Suite permite băncilor, instituţiilor financiare şi terţelor părţi să ofere servicii în toate sectoarele de business cu card – issuing, acquiring, clearing, managementul POS, fraud management, dispute management şi altora. De asemenea, Card Suite permite optimizarea proceselor, evidenţa şi evaluarea unor noi posibilităţi de afaceri. Pentru flexibilitatea sa, perfecta soluţionare tehnică şi orientarea spre client, Card Suite este considerat drept unul dintre cele mai bune şi mai răspândite sisteme de card management.

Vă oferim prelucrarea analizei la introducerea sau upgradarea sistemului Card Management, sau a unei părţi a lui, furnizarea de documentaţie, implementare şi management de proiect, inclusiv planificarea şi pregătirea testelor de utilizator. După încheierea implementării asigurăm Help Desk de nivel unu şi doi, oferim consultaţii pentru o altă dezvoltare planificată sau introducere a change managementului.

Pontech s.r.l. a devenit în anul 2013 partenerul oficial şi certificat al societăţii Tieto Latvia pentru Republica Cehă şi cea Slovacă.

Citește mai departe:

In cadrul domeniului Entreprise Content Management (managementul conţinutului) ne ocupăm mai ales de tehnologii pentru managementul documentelor şi gestionarea conţinutului digital nestructurat şi a informaţiilor. Principalele domenii tehnologice, în care grupa noastră are o experienţă îndelungată şi know-how, sunt Document Management System, Web Experience Management, soluţii de formulare/imprimate, digitizare şi OCR (Optical Character Recognition)/ICR (Intelligent Character Recognition).

Soluţiile noastre utilizează platforme ale unor societăţi multinaţionale, cum sunt Adobe Systems, EMC², ABBY.

 

Liste de produse de descărcat


 

Citește mai departe:

In perioada actuală, managementul de proiect este adesea citat, iar ca proiect este definită o serie întreagă de acţiuni şi activităţi. Dar managementul cu succes al proiectului este o disciplină ce necesită o serie de experienţe şi cunoştinţe practice ale metodicilor,metodelor şi modurilor lor de utilizare. Şi aici, ca şi în orice alt domeniu, este valabil principiul a înainta doar intuitiv, poate fi foarte riscant.

Metodologia managementului de proiect a societăţii Pontech îşi are rădăcinile în două puncte de reper de bază şi anume:

 • în cunoaşterea metodologiilor internaţionale verificate şi standardizate ale organizaţiilor profesionale (IPMA, PMI), a metodelor (PRINCE 2) şi normelor recunoscute (ISO 10006, ISO 21500)
 • în aplicaţia experienţelor şi a metodelor de management de proiect verificate, care reies din practica îndelungată a managerilor de proiect şi dintr-o serie de proiecte realizate la importante instituţii sau societăţi

Scopul nostru este acela de a găsi împreună cu clientul o metodă optimă şi un mod de a include managementul de proiect în practica zilnică a societăţii, nu numai în planul practic, dar şi implementarea managementului de proiect drept instrument fundamental de gestionare a modificărilor şi drept unul dintre stâlpii conducerii strategice a instituţiei, sau a societăţii respective.


 

Citește mai departe:

Pentru necesităţile de controlling şi ale serviciilor de management financiar şi planificare oferim soluţii complexe şi cu grad ridicat de scalabilitate pentru crearea şi modelarea planurilor financiare, cu utilizarea instrumentelor de analiză predictivă. Propunem principiul şi modurile pentru calcularea profitabilităţii la diferite niveluri ale agregării tranzacţiei conform unor criterii selective, demonstrăm şi furnizăm un sistem ce poate fi exprimat în parametri pentru calcularea şi managementul Funds Transfer Pricing, Asset Liability Management şi Balance Sheet Planning.

O componentă a ofertei soluţiei EPM este şi integrarea modelului de date EPM în depozitul actual de date, ODS sau în sistemele de tranzacţie ale clientului.

Citește mai departe:

Datorită accesului direct la informaţie şi asigurării sprijinului la cel mai înalt nivel pentru clienţi, societatea Pontech s.r.o. are un contract încheiat cu producătorul sistemului de supraveghere Security Centrum, Omnicast, societatea canadiană Genetec. Dispunem de specialişti certificaţi, care sunt capabili să acopere complet proiectul de arhitectură, realizare şi suport tehnic şi de dezvoltare a sistemelor CCTV.


 

Citește mai departe:

In domeniul sistemelor informaţionale geografice (GIS) oferim servicii de consultanţă şi realizăm implementarea sistemelor bazate pe platforma ArcGIS de la societatea Esri şi eventual, pe suprastructura ArcFM Solution (producător Telvent) destinată societăţilor de utilităţi. Pentru aceste tehnologii am elaborat şi câteva aplicaţii proprii. La implementarea sistemelor la utilităţi, oferim servicii de consultanţă în domeniul proceselor de business.

Avem, de asemenea, experienţă cu realizarea integrării sistemelor GIS la alte sisteme ale companiei. Pentru atingerea celui mai înalt grad de standardizare a interfeţei, am creat produsul Data Communication Server (DCS) destinat unei integrări ample între sistemele marilor clienţi, cu transferul unui mare volum de date.


 

Citește mai departe:

Soluţionarea şi implementarea sistemului informaţional de întreprindere SAP constituie una din activităţile de bază ale societăţii Pontech. Datorită activităţii îndelungate la clienţi, dispunem de o întreagă serie de soluţii specializate, ce aduc standardele şi trendurile din domeniu şi care sunt apoi adaptate de către specialiştii noştri la condiţiile de pe piaţa locală şi la obiceiurile locului. Serviciile oferite legate de sistemul SAP nu pot fi cuprinse în toată amploarea lor şi de aceea, ne îndreptăm atenţia doar asupra unor segmente alese de piaţă. Datorită unei astfel de specializări, consultanţii noştri depăşesc cadrul obişnuit de cunoştinţe ale unui consultant standard de IT şi aduc în proiectul dumneavoastră de implementare a sistemului SAP valoarea adăugată sub forma unor cunoştinţe procesuale de vârf în domeniu. Clienţilor le mai putem oferi şi versiunea mobilă a sistemului SAP.

 

button-produktovy-list-ro


Citește mai departe:

Prin intermediul acestui joint venture al nostru cu partnerul, dispunem de o soluţie pentru comunicarea online – platforma ONIF. Este vorba despre o soluţie modulară proprie, capabilă să acopere o scală largă de contexte de comunicare – comunicare directă online (Audio/Video/Text), şcolarizări şi seminarii online, schimb şi împărtăşire de documente/calculatoare, inclusiv colaborare în grup, comunicare prin intermediul echipamentelor mobile, integrare perfectă în soluţii portal, soluţii pentru Web call center, mai departe sistemul poate fi introdus de ex. ca SW de deservire pentru chioşcuri cu autoservire. Sistemul poate fi implementat în infrastructura clientului la fel ca şi forma de servicii oferite de el – SaaS (Software as a Service).

Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul partenerului nostru joint-venture iCORD LC.

Citește mai departe:

Datorită experienţei noastre şi competenţei în domeniul marilor soluţii, suntem capabili să proiectăm şi să realizăm aplicaţii mobile, care profită la maxim din integrarea cu sistemele întreprinderilor şi care dispun de o asigurare de calitate. Suntem capabili să asigurăm soluţii la cheie pentru firma sau pentru clienţii dumneavoastră, acoperim orice parte a ciclului de viaţă al aplicaţiilor, inclusiv implementarea sistemelor pentru administrarea echipamentelor mobile (MDM) aplicate în interiorul întreprinderii.

Citește mai departe: