In al doilea trimestru al anului 2012 pentru Grupul ČEZ a fost terminată o soluţie cu faze multiple, al cărui scop îl reprezintă asigurarea suportului corespunzător pentru cerinţele de business, în conformitate cu legislaţia şi asigurarea unui suport IT eficient în domeniul vânzării noii comodităţi GAZ în Republica Cehă.

A fost implementat un set de modificări/funcţionalităţi, care să înlesnească atât suportul şi sporirea vânzării de GAZ, cât şi eficientizarea proceselor interne pentru noii clienţi, cu micşorarea cheltuielilor de funcţionare.

Estimate sunt efectele rezultate din comunicarea automată de tip SMS (cuplare la SMS/Email motor), suporturi pentru vânzarea produselor şi serviciilor (modificări telefonie/IVR; CS), dezvoltarea reportingului, comunicarea cu distribuitori străini (decuplare) şi modificări şi suport pentru micşorarea ratei de eroare în campaniile de achiziţie (obţinerea de noi clienţi).